• Oled Ekrany dişlemek üçin agyz suwaryjy suw saýlaýjy

  Oled Ekrany dişlemek üçin agyz suwaryjy suw saýlaýjy

 • Pressokary basyşly diş suwaryjy Agyz bejergisi Iň gowy elektrik suw ýuwujy

  Pressokary basyşly diş suwaryjy Agyz bejergisi Iň gowy elektrik suw ýuwujy

 • Professional öndüriji Diş sonik çotgasy dişleri akartýan elektrik diş çotgasy

  Professional öndüriji Diş sonik çotgasy dişleri akartýan elektrik diş çotgasy

 • Elektron diş çotgasy diş aklamak Sonik ideg Diş çotgasy Hytaý öndürijisi

  Elektron diş çotgasy diş aklamak Sonik ideg Diş çotgasy Hytaý öndürijisi

aýratyn önümimiz

10 ýyldan gowrak professional gözleg we tehnologiýa ätiýaçlyk tejribesi bolan R&D toparymyz, özbaşdak ösüp bileris.

 • OMD01

  OMD01

  Akylly göçme agyz suwaryjy, bäş sany arassa reesim dürli arassalaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler

 • OMD02

  OMD02

  Suw flosserini görkezmek bilen, DIY re modeimi özüňiziň amatly reesimleriňizi saýlap biler

 • OMT02

  OMT02

  Elektrik diş çotgasyny görkezýän, ulular we çagalar ulanyp bilerler.

 • OMT01

  OMT01

  Elektrik diş çotgasyny bölmek Üýtgeşik bölüniş dizaýny, ykjam we göçme

 • OMT05

  OMT05

  Ulular sonik diş çotgasy, 38,000 gezek / m ýokary ýygylykly yrgyldylar, Dişleri has arassalaň.

 • OMT03

  OMT03

  Çaga elektrik diş çotgasy Owadan multfilm dizaýny, Çagalaryň agyz saglygy barada alada ediň

 • OME02

  OME02

  Akylly göçme Visual gulak saýlaýjy Sagdyn gulak saýlaýjy, eşidişiňizi goraň.

 • OME 01

  OME 01

  3-den 1 Visual gulak Picke, akylly wizual gulak çeňňegi makro ýokary kesgitli kamera bilen enjamlaşdyrylandyr

 • wujsld 29
 • aomeidi14

“Omedic Technology” (Dongguan) Co., Ltd. 2021-nji ýylda meşhur “önümçilik bazasy - Dongguan” -da ýerleşýär.Agyz suwaryjy, elektrik diş çotgasy, burun suwaryjy we ş.m. ýaly şahsy ideg önümlerini ýerine ýetirmekde ýöriteleşýäris, önümiň ösüşini we dizaýnyny, galyplaryny açmak, önümçilik we ýygnamak we satuwy öz içine alýan häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana.

Zawodymyz 3500 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we 150-den gowrak işgäri bar.